.
فیلتر
 • اشرف غنی به ولایت بدخشان سفر کرد.

   

   

  ...
 • سال نو 1394 مبارک

  خواننده گان محترم سایت 

   

  ...
 • مخالفین تر محبسه مه رسوئ!

   

  ...