.

بانک اطلاعات عوامل انتحاری در سازمان شانگهای

 

 

بانک اطلاعات عوامل انتحاری در سازمان شانگهای

مرکز ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای در نشست اخیر خود از تاسیس پایگاه اطلاعاتی در مورد افرادی که دست به اعمال انتحاری می‌زنند، در این سازمان خبر داد.«سرگئی اسمیرنوف» معاون اول سرویس امنیت فدرال روسیه در این زمینه گفت: این درخواست توسط طرف روسی صورت گرفته که مورد پذیرش اعضای سامان شانگهای قرار گرفته است.
وی افزود: در مرکز ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای مرکز ثبت افراد تحت تعقیب قرار دارد و بانک اطلاعات در مبارزه با تروریسم نیز فعالیت می‌کند که در حال حاضر پایگاه اطلاعاتی این سازمان نام 2 هزار 500 نفر از 69 سازمان تروریستی را ثبت کرده است. به گفته اسمیرنوف، با ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد افراد انتحاری ما افراد بمب گذار انتحاری را ثبت خواهیم کرد، زیرا تبادل اطلاعات در مورد افراد و سازمان‌های درگیر در فعالیت‌های تروریستی برای کار عملیاتی این سازمان بسیار مهم است.