.

 

زنبورهای سیاه نام پهپادهای بسیاری کوچکی است که در افغانستان آزمایش شده و برای تثبیت کارایی و تست توانایی بیشتر در اختیار نظامیان انگلیسی و آمریکایی در افغانستان قرار گرفته است. نیروهای دیسانت امریكا در هنگام گشت زنی در افغانستان از یك سیستم برای جمع اوری اطلاعات استفاده می کند که به نام بلك هورنت یا زنبور سیاه یاد میشود.

سربازان می‌توانند این وسیله را به طور مستقیم و از طریق یک «جوی استیک» هدایت کنند و یا اینکه با دادن برنامه به آن و با استفاده از سیستم GPS این هواپیما را برای جاسوسی به مقر دشمن اعزام و سپس آن را به مقر بازگردانند. هرچند این هواپیماها در قبرس تست شده است اما جهت استفاده مستقیم و کارایی آن در میدان های نبرد به افغانستان آورده شده است. هواپیمای جاسوسی موسوم به «زنبور سیاه» که حدود 20 سانتی‌متر طول و 15 گرم وزن دارد و 3 دوربین در آن جاسازی شده است توسط «لوای کشف» ارتش انگلیس طراحی شده است.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی