.

موافقتنامه امنیتی دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا

 

 

سفارت ایالات متحده امریکا مقیم کابل- افغانستان

30 ماه سپتمبر 2014

برگه معلوماتی

ایالات متحده امریکا و افغانستان "موافقتنامه همکاری های استراتیژیک پایدار ده ساله میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا" را بتاریخ 2 ماه می 2012 به امضا رسانیدند. این موافقتنامه همکاری های استراتیژیک نشان دهنده تعهد پایدار ایالات متحده امریکا برای تقویت حاکمیت، ثبات، و رفاه افغانستان و ادامه همکاری ها بخاطر شکست القاعده و گروه های وابسته به آن میباشد.

ایالات متحده امریکا و افغانستان موافقت نامه امنیتی دو جانبه را بتاریخ 30 سپتمبر 2014 به امضا رسانیدند. این یک گام مهم دیگر در راستای تحکیم هر چه بیشتر روابط دوجانبه و یک عنصر ضروری برای همکاری های بلند مدت در بخش امنیتی افغانستان میباشد. موافقت نامه امنیتی دوجانبه از تاریخ 1 ماه جنوری 2015 لازم الاجرا میباشد.

حوزه امنیتی

بهترین ضمانت برای امنیت افغانستان، نیرو های امنیتی ملی توانا و اطمینان بخش افغان است. نیروهای افغان قبلا تأمین امنیت افغانستان را بعهده گرفته اند و در اخیر امسال بطور کامل مسئولیت امنیتی را بدوش خواهند گرفت. موافقتنامه امنیتی دوجانبه واضح ترین ابراز تعهد ایالات متحده امریکا به همکاری های امنیتی با افغانستان میباشد. موافقتنامه مذکور یک چارچوب قانونی را ایجاد می نماید تا ایالات متحده امریکا به آموزش، مشاوره و کمک به نیرو های امنیتی افغانستان ادامه داده و توانایی های آنها را بیشتر سازد. موافقت نامه امنیتی دوجانبه همچنان به ایالات متحده امریکا و شرکای بین المللی آن کمک میکند تا همکاری های مالی لازم را برای حفظ و پایداری نیرو های امنیتی افغانستان ادامه دهند.

موافقتنامه امنیتی دوجانبه با عرضه نمودن این امتیازات، معافیت ها و صلاحیت ها برای نیروهای ایالات متحده امریکا، این نیروها را قادر میسازد تا به حضور شان برای همکاری با افغانستان ادامه دهند. این چارچوب قانونی بالای هر یک از نیروی های مسلح ایالات متحده امریکا و همه ی اشخاصیکه توسط وزارت دفاع در هر زمان و مکان در افغانستان استخدام می شوند، قابل تطبیق میباشد.

حوزه سیاسی

موافقتنامه امنیتی دو جانبه نشان دهنده آنست که همکاری سیاسی و نظامی میان ایالات متحده امریکا و افغانستان، برای حال و آینده قوی باقی می ماند.

تطبیق موافقتنامه امنیتی دوجانبه، این اطمینان را برای ایالات متحده امریکا و سایر کشور ها فراهم می نماید تا به ارائه کمک های امنیتی و انکشافی خود برای افغانستان ادامه دهند. این موافقتنامه برای ایالات متحده امریکا اجازه میدهد تا با نیرو های امنیتی افغان در راستای حفظ دست آورد های گذشته و افزودن به این دست آورد ها در آینده همکاری نماید. موافقتنامه امنیتی دو جانبه برای سرمایه گذاران نیز اطمینان بیشتر نسبت به آینده افغانستان میدهد.