.

مقاله ها

طراحی نقشه‌ی جدید برای امنیت غرب کابل

 

هدف آشکار تروریست‌های فرقه‌گرا کشتار شیعیان است. آنان باشگاه پهلوانی، مرکز آموزشی، مجمتع فرهنگی و حتا مسجد را برای کشتن شیعیان هدف قرار می‌دهند. یک ایدیولوژی نفرت‌بار مذهبی برای  این کشتار مبنای نظری و اعتقادی فراهم کرده است. آرمان تروریست‌های فرقه‌گرا کشتار تمامی آنانی است که هویت و مذهب شیعی دارند. غرب کابل با دشمنی روبرو است که هدف آشکار و اعلام‌شده‌اش کشتار شیعیان است. برای به حداقل رساندن آسیب فعالیت‌های تروریست‌های فرقه‌گرا لازم است که رهبران دولت، ‌نهاد‌های حکومتی، ‌سیاستمداران و مقام‌های امنیتی برحال و پیشین صرف نظر از گرایش‌های سیاسی و جناحی با هم بنشینند و طرح امنیتی بریزند. ریختن طرح امنیتی‌ای برای غرب کابل باید پشتوانه‌ی وسیع سیاسی داشته باشد. باید تمام نخبگان سیاسی و امنیتی کشور به نحوی در آن دخیل باشند و گرایش‌های سیاسی در طراحی و اجرای نقشه‌ی امنیتی غرب کابل دخیل نباشد. این خیلی بد است که کسی طرحی پیشکش کند و بعد مقام‌های دولتی از موضع‌ گرایش‌های قومی و سیاسی بیایند و به آن واکنش نشان دهند.

کشتار هدفمند شیعیان واقعیتی است که با آن روبرو استیم. داعش برای اعلام موجودیت خون‌بارش اعلام کرده است که شیعیان افغانستان را هدف قرار می‌دهد. هدف اعلام‌‌شده‌ی آنان کشتار شیعیان است. روشن است که نهاد‌های امنیتی ضعف‌های جدی دارند. این‌ نهادها در کشف و خنثاسازی حمله‌های تروریستی انتحاری به اهداف نرم، موفقیت چندانی نداشته‌اند. منسوبان نهادهای امنیتی با نثار کردن جان‌های‌شان از امنیت مردم افغانستان محافظت می‌کنند، ولی این نهادها موفقیتی چندان در کشف و دفع حمله‌های تروریستی فرقه‌گرایانه بر اهداف نرم در کابل نداشته‌اند. این ناکامی به وضوح می‌نمایاند که روش‌ها و ابزاری که تا کنون برای جلوگیری از این گونه حمله‌ها به کار برده می‌شد، دیگر کارایی ندارد. ضرورت جدی برای طراحی نقشه‌ای جدید برای امنیت غرب کابل احساس می‌شود.

این نقشه‌ی جدید برای امنیت غرب کابل باید در تفاهم با حکومت، نهادهای امنیتی، ‌منتفذان محلی و مقام‌های امنیتی برحال و پیشین کشور ترتیب شود. این طرح باید به هیچ‌وجه اصل انحصار زور در سازمان دولت را زیر سوال نبرد. این طرح باید روش‌های ناکام ملیشه‌سازی را که در گذشته به کار گرفته شد، در نظر قرار دهد. طرح‌هایی که در گذشته جواب نداده است،‌ نباید دوباره روی دست گرفته شود، ولی نیاز  بسیار فوری به طراحی نقشه‌ی جدیدی برای امنیت غرب کابل وجود دارد که باید سران حکومت، نهادهای امنیتی و مقام‌های پیشین و برحال امنیتی روی آن کار کنند و به نتیجه برسند. حکومت در تطبیق این طرح هم باید همکاری تمام‌ جهت‌های تأثیرگذار را مطالبه کند.

کار دیگری که باید حکومت بکند، ‌افشای چهره‌های پشت سر حمله‌های تروریستی فرقه‌گرایانه‌ی اخیر است. سازمان امنیت ملی افغانستان حتمی اطلاعات دقیقی در مورد هسته‌های تروریستی داعش دارد، سازمان امنیت حتمی می‌داند که چه کسی رهبر داعش در افغانستان و چه کسانی رهبران عملیاتی این گروه هستند. سازمان امنیت ملی باید بداند که حمله‌‍‌‌های تروریستی فرقه‌گرایانه به دستور چه کسانی اجرا می‌شود. این اطلاعات باید تا جایی که ممکن است علنی شود. باید حکومت و سازمان امنیت ملی افغانستان به مردم بگویند که اسم رهبران داعش چیست، ‌چه کسانی این گروه سفاک را رهبری می‌کند و رابطه‌ی این گروه تروریستی فرقه‌گرا با فرقه‌گرایان پاکستانی در چه سطح است. بیشتر از این پنهان‌کاری به مصلحت نیست.

پس از هر حمله‌ی تروریستی فرقه‌گرایانه فوری انگشت انتقاد به سوی نهادهای امنیتی بلند می‌شود. مردم عام حق دارند که از نهادهای امنیتی بابت ناتوانی‌شان در تأمین امنیت انتقاد کنند. مردم حق دارند از نهادهای امنیتی و به ویژه حکومت بخواهند که امنیت را تأمین کند، اما در کنار این انتقادها شماری تلاش می‌کنند که بین تبعیض علیه هزارها و شیعه‌ها و حمله‌های تروریستی داعش به گروه مذهبی ارتباطی تصور کنند و شماری از مقام‌های دولتی را جنایت‌کار جا بزنند. این امر، به مشروعیت کل سازمان دولت و نهادهای دولتی آسیب می‌زند. برای جلوگیری از گسترش این شایعه به حکومت لازم است تا اطلاعات دقیقی در مورد گروه داعش منتشر کند. حکومت باید عکس رهبران این گروه را که به جنگجویان‌شان دستور حمله‌های تروریستی می‌دهند، منتشر کند. سازمان‌های امنیتی و حکومت به دلیل مصحلت‌هایی که تا هنوز روشن نیست، ‌نخواسته است در مورد گروه داعش و رهبران آن اطلاعاتی نشر کند،‌ وقتی که یک رهبر داعشی هدف قرار می‌گیرد، نام آن رهبر رسانه‌ای می‌شود، ‌اما تا اکنون اطلاعات موثقی در مورد گروه داعش و رهبران آن توسط حکومت منتشر نشده است. سران حکومت باید هرچه زودتر در این مورد تصمیم بگیرند و هدایت بدهند که اطلاعات مربوط به گروه داعش به رسانه‌ها داده شود.

پاسخ محکم به رویداد تروریستی حفظ همبستگی و واکنش جمعی است. نباید پس از هر حمله‌ی تروریستی سیاستمداران مشهور به جان هم بیفتند. بهتر است که رهبران حکومت، سیاستمداران بیرون از حکومت، منتفذان محل و مقام‌های امنیتی پیشین و برحال به دور از حب و بغض‌های سیاسی برای امنیت غرب کابل نقشه‌ی جدیدی طراحی کنند.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی