.

مقاله ها

تاجیکستان با گروه‌های ضد حکومت افغانستان همکاری کند

 

 

باشگاه مباحثه «ولدی» در روسیه گزارشی را منتشر کرد، که درآن خطرهای امنیتی افغانستان برای تاجیکستان «خیلی جدی» ارزیابی شده و به دولت پیشنهادهای مشورتی می‌دهد که از همین حالا راه‌های جلوگیری از خطرهای غیرقابل پیش بینی را در نظر گیرد. گزارش می‌گوید: «اگر بحران سیاسی درافغانستان حاکمیت مرکزی اش را فلج کند، تاجیکستان در راستای یک انتخاب قرار می‌گیرد، سازش با برخی از رهبران گروه‌های مسلح ضدحکومت و یا پشتیبانی از فرماندهان بیابانی که بر ضد گروه‌های ضد دولت می‌جنگند
تهیه کنندگان این گزارش می‌نویسند، وضع امنیتی در هرچهار ولایتی که با تاجیکستان هم‌مرز است، در یک سال گذشته به صورت جدی تغییر یافته، بطوریکه در سال ۲۰۱۵ گروه‌های مسلح ضد حکومت در افغانستان مراکز ۲۴ ولسوالی را اشغال کرده‌اند که ۱۱ تای آنها در مرز تاجیکستان قرار دارد»،
اکبرشاه اسکندراف، کارمند پژوهشگاه فلسفه، حقوق و سیاست آکادمی علوم ویکی از مؤلفان این گزارش در این رابطه گفت: «اکنون گروه‌های افراطی در شمال جمع شده‌اند. طالبان در نزدیکی مرز مستقر می‌شوند. پیشتر آنها در بدخشان حضور نداشتند».
به نوشتة مؤلفان این گزارش، در مناطقی که نزدیک به مرز تاجیکستان مانند بدخشان، تخار، قندوز، هرات و بلخ هستند هم اکنون امنیت نسبی تنها در بلخ تأمین است. از این مناطق گروه‌های مسلح ضدحکومت تنها مرکز هرات و بلخ را نتوانسته‌اند به تصرف خود درآورند. ایمن ماندن بلخ را پژوهشگران به خاطر نفوذ و تلاش‌های عطا محمد نور، والی این ولایت ربط می‌دهند. دولت تاجیکستان درحال حاضر هر نوع رابطه با افغانستان را تنها با دولت و ساختارهای رسمی این کشور انجام می‌دهد. مقامات تاجیک همیشه گفته‌اند، که توان تأمین امنیت مرز با افغانستان را دارند و مرز تحت نظارت همه‌جانبه قرار دارد.
اکبرشاه اسکندراف می‌گوید: در صورت ادامه بحران امنیتی در افغانستان تنها امید بستن به حکومت مرکزی شایسته نیست. به قول او، تنها نیرویی که هم امنیت خود و هم‌مرزهای تاجیکستان را می‌تواند تأمین کنند، مردم بومی ولایت‌های شمال افغانستان هستند. وی تصریح کرد: «اگر ما با مردم شمال افغانستان از بدخشان تا هرات، که بیشتر تاجیک و ازبک هستند همکاری کنیم، آنها قادر هستند از امنیت خود دفاع کنند و مرز و بوم ما نیز از هر گونه حمله در امان باشد».
اسکندراف افزود، تاجیکستان با برخی از فرمانداران ولسوالی‌ها، سران قومی و فرماندهان صحرایی که علیه گروه‌های ضد حکومت می‌جنگند و همچنین رهبران جبهه شمال افغانستان می‌تواند همکاری داشته باشد، یکی از چنین رهبرانی عطا محمد نور والی بلخ است که می‌تواند در حفظ و تأمین امنیت در مناطق هم‌مرز تاجیکستان سهم بارزی داشته باشد».

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی