.

مقاله ها

جنگ نقاب پوشان لشکر طیبه و طالبان نورستان

 

 

بر اساس اطلاعات نهاد های امنیتی بیشتر از (100) تن افراد نقاب پوش مربوط لشکر طیبه به رهبری حافظ سعید پاکستانی تحت قومانده قاری شکیل احمد از گجرات پنجاب پاکستان، ابو سعید تبعه مصر و ابو مسلم تبعه چیچین، وارد این ولسوالی گردیده در استقامت راه مواصلاتی کامدیش، برگ‌متال جابجا و اهداف آنها شناسایی و کشتن قوماندانان و افراد طالبان که در جریان دور اول انتخابات از خود فعالیت زیاد نشان نداده اند.
جنگجویان مربوط به شبکه عبدالقیوم ذاکر قوماندان اسبق نظامی شورای کویته هدف اصلی این عملیات میباشند. نقاب پوشان به زبان، کلتور و عنعنات مردم آگاهی نداشته و به زبان اشاره با همدیگر صحبت مینمایندو به زبان مردم محل بلدیت ندارند و تا اکنون (12) تن از افراد طالبان و قوماندانان آنان را کشته و چندین منزل مسکونی را در ولسوالی کامدیش حریق نموده اند
تاکتیک و شیوه فعالیت این گروه بی سابقه بوده و یکی از ظالم ترین نحوه انسان کشی را در پیش گرفته و هیچ فرد را مجال به حرف زدن نمی دهند. در انکشاف دیگر کمیسیون نظامی شورای پشاور طالبان به تاریخ 17/2/1393 به حسب دستور سازمان (I.S.I) پاکستان در حمایت مسوولین طالبان افغان و پاکستانی از جمله مولوی عصمت الله فرزند جمعه خان باشنده قریه پتیگل ولسوالی کامدیش والی نام نهاد طالبان ولایت نورستان یک گروپ (50) نفری مسلح طالبان نقاب پوش به نام (باقوت) شامل طالبان افغان و پاکستانی ملبس با لباس های محلی به رنگ سیاه از طریق راه های مرزی وارد ولسوالی کامدیش ولایت نورستان گردیده و با مولوی ظاهر فرزند محمد حسین ولسوال نام نهاد طالبان ولسوالی کامدیش غرض تثبیت و گرفتاری قوماندانان عبدالقیوم «ذاکر» تنظیم و به فعالیت آغاز نموده اند.
گفته میشود که تاریخ 18/2/1393 بدین طرف ملا احمد بدر حاجی عثمان به ساحات دور دست و نامعلوم ولسوالی کامدیش متواری و مخفی گردیده اند و اکنون در حالت آماده گی جنگ مسلحانه با گروپ سیاه پوشان میباشند. از سوی دیگر گروپ سیاه پوشان (باقوت) به تاریخ 12/2/1393 به تعداد (12) تن تن افراد طالبان را به شمول یک تن از قوماندانان طالبان به اسم عبدالستار فرزند عبدالجبار توسط مولوی ظاهر به اتهام مختل نکردن انتخابات دستگیر و به قتل رسانیده شده اند. ضمناً تعدادی از مسوولین ارشد طالبان بخصوص اعضای شورای رهبری کویته از هویت، شیوه فعالیت و مسوولین نقاب پوشان آگاهی نداشته و در بعضی محلات بخصوص ولایت هلمند، نورستان و کنر میان قوماندانان طالبان و افراد نقاب پوشان برخوردهای مسلحانه صورت گرفته است.
همچنان به منظور منفجر ساختن وسایط نیروهای امنیتی در مسیر سرک میان ولسوالی ناری ولایت کنرها و پل گوردیش ولسوالی کامدیش ماین های ضد وسایط نوع ریموت کنترول را تعبیه نمایند..

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی