.

مقاله ها

پروژه های تحقیقاتی روی دست مرکز

 

پروژه های تحقیقاتی روی دست مرکز

 

 

مرکز پژوهشی و دیده بانی نظامی افغانستان تمام شخصیت های حکمی و حقیقی دارای اندوخته های اکادمیک در عرصه  نظامی و امنیتی را دعوت به همکاری در راستای به انجام رسانیدن پروژه های تحقیقاتی روی دست خویش میکند 

 

 

 1.  دکتورین نظامی دولت افغانستان
 2. اهمیت نظامی معاهده امنیتی
 3.  بررسی کمی و کیفی قوای مسلح
 4.  عقب جبهه یا حیاط خلوط دشمن را چطور میتوان ناامن کرد یا اخلال کرد؟
 5.  مفاد و اضرار اجباری شدن خدمت سربازی
 6.  آسیب شناسی تخنیکی و تاکتیکی قوای مسلح و شورشیان    
 7.  ضرورت و نقش حمایت هوایی در کمپاین ضد شورش    
 8.  علت بلند بودن تلفات سربازان ( آموزش ضعیف؛ ناهماهنگی؛ بی مورالی؛ تجهیزات؛ عرضه خدمات صحی) و راهکار های مبارزه با آن    
 9.  پازل های امنیت افغانستان
 10.  علت نفوذ دشمن در صفوف قوای مسلح: ترس از انتقام گیری طالبان؛ ضعف استخبارات؛ پیوند های قومی یا همسویی های قومی؛ نارضایتی های ایدیالوژیک از حضور قوای خارجی؛
 11.  حذف فزیکی یا انزوای اجتماعی شورشیان؛ کدام رویکرد برای ختم جنگ موثر است؟
 12.  چگونه شورشیان طالب را وادار به صلح دوامدار کرد؟
 13.  کادر سازی نظامی؛ فرصتها و چالشها
 14.  جایگاه افسران زن در قوای مسلح ؛چالشها امنیتی و اجتماعی آنها
 15.  انتقال مسوولیت های امنیتی: تصمیم سیاسی،ناگزیری های نظامی و اقتصادی؛ یک ضرورت یا فرار از مسوولیت
 16.  نقش نظامیان در تامین صلح
 17.  چالش ها و فرصت های مداخله نظامیان در سیاست؛ سیاست نظامی یا نظامیان سیاسی
 18.  بازو های حمایوی قوای مسلح( اجتماع؛ دین؛ فرهنگ؛ تاریخ؛ رسانه)
 19.  نقش کمپنی های امنیتی در تامین یا اخلال امنیت
 20.  چالشهای نامتجانس بودن شیوه های آموزش کادر های نظامی و تجهیزات نظامی
 21.  چگونگی استفاده از تجارب جنگی و نظامی مجاهدین در مقابله با شورشیان
 22.   منبع خطرچیست؟ تروریزم یا شورش یا بی اعتمادی مردم و زور گویی سیاستمداران
 23.  تاریخچه نقش قوای مسلح در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی
 24.  دستاورد ها و کاستی های پروسه DDR و DIAG چیست
 25.  تهدید های امنیتی و نظامی کشور های همسایه و منطقه در نبود قوای خارجی
 26.  نقش استخبارات کشور های خارجی در بحران فعلی کشور
 27.  مشکل فاصله میان مردم و نهاد های امنیتی چیست؟ مدیریتی؛ ساختاری و سازمانی یا فساد
 28.  رابطه میان جنایات سازمان یافته و گسترش ناامنی چیست
 29.     چگونه با جنگ های فرسایشی و نیابتی دشمنان مقابله کرد
 30.  فرصت های رخنه طالبان در صفوف قوای مسلح چیست؟

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی