.

مقاله ها

آسيب شناسی و فرصت سازی برای خدمت سربازی اجباری در کشور

 

 

 

آسيب شناسی و فرصت سازی برای خدمت سربازی اجباری در کشور

این طرح براساس بیانیه 11 عقرب 1395 رئیس جمهور که در کنفرانس مشترک رهبری ارشد ارگانهای امنیتی و نظامی کشور به نگرانی خود از جمله مساله جلب و جذب؛ تجدید و احیای قوتها و نیز پلانگذاری موثر قوتها اشاره جدی کرده بودند؛ ریخته شده و پیشنهاد میگردد . با توجه به این رهنمود ودر ضمن نگرانی از کسر جلب و جذب نیرو های تازه و نیز ضرورت اشد به قوتهای ریزرفی؛ این طرح میتواند تا اندازه ای به این نگرانی رئیس جمهور خاتمه بخشد.

خدمت وظیفه سربازی که در افغانستان به آن سربازی اجباری نیز میگویند؛سالهاست توسط نظام های حاکم بالای شهروندان کشور مرعی الاجرا بوده است. این اصطلاح بیشتر در ادبیات سیاسی دولت‌هایی استفاده می‌شود که خواستار به کارگیری شهروندان در نیروهای مسلحهستند. این دوره را با نام‌های مختلفی می‌شناسند؛ برای نمونه آخرین برنامه خدمت وظیفهٔ عمومی که در ایالات متحدهانجام شد، با اصطلاح «فراخوان» شهرت یافت.

بعضی کشورها، نیروهای وظیفه را به کار نمی‌گیرند و به جای آن‌ها از اردوی حرفه‌ای یا داوطلب استفاده می‌کنند. با این حال بسیاری از این کشورها احتمال استفاده از نیروهای وظیفه را به طور کلی نفی نکرده و آن را موکول به شرایط جنگی یا بحرانی می‌کنند.

بر خلاف برخی ادعاها؛ حذف خدمت سربازی به کشورهای خاصی اختصاص ندارد. شما می توانید نام کشورهای پیشرفته، در حال توسعه، عقب افتاده، اسلامی، فقیر، غنی و را در میان این ۱۰۸کشور ببینید.

با توجه به تجربه کشور های دارای وضعیت مشابه سوق الجیشی و معروض به مداخله خارجی و شورش های مسلحانه داخلی؛ مانند تاجکستان؛ ایران؛ ترکمنستان در همسایگی ما و کشور های پیشرفته ای چون؛ ترکیه؛ کوریای جنوبی؛ اندونزیا؛ سنگاپور و غیره میتوان یک طرح قابل قبول ملی را در راستای تقویه نیرو های ذخیره و دادن فرصت دفاع از میهن گرامی ما را پیش کرد.

درین طرح که از مصاحبه با 120 تن از نظامیان سابق و برحال کشور استفاده شده است؛ با در نظرداشت اینکه در گذشته مردم و خانواده های افغان خاطره زشت از اجباری شدن خدمت سربازی در ذهن دارند؛ شرایط سهل و قابل قبول را پیش کش میکنیم تا باشد؛ هم پشتوانه انسانی قوتهای مسلح کشور را تقویه کنیم و هم برای روزهای سخت آماده گی ملی داشته باشیم و از سربازگیری جوانان بی سرنوشت خویش توسط دشمنان کشور جلوگیری کرده باشیم.

دولت افغانستان میتواند با استفاده از تجربه جهانی؛ شرایط سربازی اجباری را با ترکیب و وظایف ذیل پیشکش کند:

1- تمام دارندگان سند دوکتورا از این خدمت معاف شوند.

2- افراد بالای سن 35 از این خدمت معاف شوند.

3- تمام کارکنان مسلکی صحی موظف در شفاخانه ها؛ (برحسب لزوم دید وزارت صحت عامه ) و آموزگاران نهاد های آموزشی رسمی معاف شوند.

4- دارنده گان سند لسانس و ماستری؛ برای 9 ماه الی یک سال در امور مدنی( تعلیمی) و غیر نظامی بعد از اخذ تعلیمات نظامی سه ماهه با معاش ماهوار پانزده هزار افغانی اجرای وظیفه نمایند.

5- فارغان صنوف دوازدهم برای یک و نیم سال در ولایت مربوطه با معاش ده هزار افغانی

6-  محافظان مسلح رجال برجسته و اعضای شورای ملی؛ ایام خدمت شان در جریان وظیفه شان حساب میشود.

7- جوانان بی سواد و کم سواد برای مدت دو سال با معاش ماهوار ده هزار افغانی

8- افراد معیوب و معلول کاملا از این خدمت معاف شوند.

9- صاحبان تجارت و کمپنی هاییکه معذرت دارند و نمیتوانند به خدمت سربازی بپیوندند؛ و یا هر فرد دیگر؛ با پرداخت ؛   20000 افغانی ماهانه بحیث جریمه؛ از خدمت سربازی اجباری معاف خواهند شد.

10- کسانی که ترک خود سر خدمت سربازی دواطلب را کرده اند؛ برای یک سال استخدام مجدد گردند.

امتیازات بعد از خدمت:

1- در تقرری های ملکی و مسلکی حق نخست داده شوند.

2- تا 3 ما بعد از ختم خدمت سربازی در صورت عدم اشغال وظیفه؛ از امتیازات زمان سربازی خود مستفید شوند.

3- تا 3 ماه با فامیل مربوطه شان در صورت عدم اشغال وظیفه ؛ بتوانند از خدمات صحی نظامی استفاده کنند.

تاثیرات و امنیتی و اجتماعی

اگر این طرح بعد از تعدیلات لازم اجرایی شود؛ میتواند دستاورد های ذیل داشته باشد:

1- کاهش بیکاری در میان جوانان که خطرناک تر از فعالیت های تروریستان میباشد.

2- جلوگیری از استخدام جوانان بی روزگار و فقیر توسط دشمنان کشور و تروریستان .

3- جلوگیری از اعتیاد جوانان و گسترش جنایات ناشی از آن.

4- جلوگیری از فرسایش نیرو های داوطلب نظامی و امنیتی در ماموریت های غیر ملکی و کم خطر

5- فرصت سازی برای آموزش بیشتر و بهتر نیرو های داوطلب نظامی و نظامی

6- تربیه یک قشر عظیم و فعال کشور برای امور مدنی و غیر ملکی و استفاده از آنها در حالات اضطراری مانند کمک رسانی به زلزله زده گان؛ سیل زده گان و سایر افات طبع.

7- جلوگیری از آزاد و اذیت جنسی و خیابانی دختران و زنان در شهرها

8- ایجاد یک منبع درامد برای خانوادههای کم درامد و یا بدون درامد

9- زنده نگهداشتن حس وطن دوستی و احساس مسوولیت در برابر وطن و مردم

10- البته در جریان استخدام این افراد؛ استعداد های کشف خواهند شد که ارزش سرمایه گذاری بیشتر را خواهند داشت.

کشورهای جهان از لحاظ وضعیت نظام وظیفه به 7 گروه تقسیم می شوند :

1- كشورهایی كه سربازی اجباری را حذف کرده اند.(۱۰۸کشور، ۵۵%)

2- کشورهایی که سربازی اجباری یک سال و یا کمتر دارند. (2۶كشور، 1۳%)

3- کشورهایی که صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح سربازی دارند.(۸ كشور، 4 % )

4- کشورهای که سربازی انتخابی دارند. (1۲ كشور، 6% )

5- کشورهایی که مدت سربازی را به 18 ماه کاهش دادهاند. (۱۱ كشور،6 % )

6- اسامی کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. (1۲ کشور،۶% )

7- کشورهایی که سربازی اجباری بیش از 18ماه، غیر انتخابی و همراه با بکارگیری در امور عملیاتی نظامی دارند. (۲۰كشور، ۱۰%)

الف- اسامی کشورهایی که سربازی اجباری ندارند و یا حذف كرده اند:

1. آرجنتاین (در 1999 حذف شد)               2- افریقای جنوبی (از 1994 حذف شد.)                       3. آنتیگوآ و باربودا 4. آندورا       5. اتیوپیا(سربازی اجباری صرفا در شرایط اضطراری مجاز است.)       6. اردن (از سال 1994 تاکنون در حال تعلیق است.)               7. اروگوای (در زمان صلح اختیاری است و در زمان جنگ دولت در صورت نیاز میتواند اجباری سازد.) 8. افغانستان (در 2005 حذف شد)             9. استرالیا (در 1972 لغو شد.)             10. اسلواکیا (از 2006 حذف شد) 11. اسلوونیا (از 2003 حذف شد)       12. امارات متحده عربی         13. انگلستان (از 1963 حذف شد.)     14. ایتالیا (در 2005 حذف شد)           15. ایسلند          16. باربادوس         17. باهاما         18. بحرین         19. برما 20. برونئی دارالسلام      21. بلژیک (به حالت تعلیق در آمده است.)         22. بلغاریا (نیروی دریایی و هوایی كاملا حرفه ای شده اند و نیروی زمینی نیز در سال 2008 حرفه ای شده و سربازی اجباری ملغی میگردد. مدت سربازی اكنون 9 ماه است. البته برای دانش آموختگان دانشگاه 6ماه است.)               23. بلیز (در صورت به حد نصاب نرسیدن داوطلبین اجباری می شود اما تا کنون اجباری نشده است.)              24. بنگلادش(سربازی اجباری صرفا در شرایط اضطراری مجاز است ولی تاکنون اجرا نشده است.) 25. بوتان         26. بوتساوانا        27. بوسنیا و هرزگوین (از اول جنوری 2006 حذف شد.)           28. بولیویا (در صورت به حد نصاب نرسیدن داوطلبین اجباری می شود.)                29. پاکستان                30- پالائو                   31. پاناما       32. پرتگال (از 2004 حذف شد)              33. پیرو           34. تانزانیا          35-ترینیاد و توباگو           36. تونگو                37. تووالو 38. تیمور شرقی         39. جامائیکا (سربازی اجباری تنها با اجازه والدین ممکن است.)            40. جزایر سلیمان 41. جزایر مارشال                 42. جمهوری ایرلند(دوره سربازی اجباری حذف شده ولی دوره ذخیره هنوز ملغی نشده است.) 43. جمهوری کانگو                      44. جیبوتی                   45. چک (لغو آن از 2004 آغاز و در 2007 کاملا لغوشد.)       46. دومینیكا (عضو كشورهای مشترك المنافع         47- دومینیكن (جمهوری)               48. روآندا             49. رومانیا (از 2006 حذف شد.)          50. زامبیا        51- جاپان          52. ساموآ         53. سن مورینو            54.سویس   55. سیچیل           56. سیرالئون                 57سریلانکا               58. سرینام               59. سنت کیتس و نویس 60. چیلی (هرچند قانون سربازی اجباری ملغی نشده ولی اکنون تمام نیروها به صورت داوطلبانه و نه اجباری به خدمت گرفته می شوند.)           61. عراق         62. عربستان سعودی           63. عمان         64. غنا               65. فدراتیو میکرونزی 66. فرانسه (از 1996 حذف شد.)             67. فیجی             68. قطر           69. کاستاریکا (از 1948 حذف شده است.) 70. کامرون           71. کانادا (تاکنون در زمان صلح سربازی اجباری نداشته است.)           72. کریباتی             73. کنیا 74. گامبیا         75. گرنادا         76. گینه پاپائو       77. لسوتو         78. لبنان       79. لتونیا (از 2007 حذف شد.) 80- لوکزامبورگ (از 1967 حذف شده است)           81. لیبریا           82. لیختنشتاین         83. مالاویا         84. مالت 85. مالدیو             86. گویان               87. مجارستان(در 2004 حذف شد)               88. مراکش (از 2006 حذف شد.) 89. مقدونیه (از 2006 حذف شد)        90. موریس         91. موناکو                   92. مونتینگرو (از 2006 حذف شد)  93. نائورو           94. نامیبیا       95. نیپال       96. نایجریا       97. نیکاراگوا         98. نیوزیلند (از 1972 حذف شد.) 99. واتیکان                 100. هائیتی         101. هالند (به طور رسمی سربازی اجباری را لغو نکرده ولی از سال 1996 به بعد از سرباز استفاده نکرده و ارتش کاملا حرفه ای دارد.)           102. هالند آنتلیس         103. هند (هیچ گاه سربازی اجباری نداشته حتی در زمان استعمار انگلیس)            104. هندوراس         105. هانگ کانگ           106. یمن (از 2001 حذف شد)               ۱۰۷. وانوآتو           ۱۰۸. کروشیا

ب- اسامی کشورهایی که سربازی اجباری یک سال و یا کمتر دارند:

1-اتریش (از ابتدای 2007 از 8ماه به 6ماه كاهش یافت)        2-برازیل (بسته به محل خدمت 12-9ماه)      3-بولیویا (12ماه) 4-دانمارک (بسته به محل خدمت 12-4 ماه وصرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح)                 5-اکوادور (12ماه، سربازی انتخابی است.)                6-السالوادور (12ماه، سربازی انتخابی است.)         7-استونیا (بسته به محل خدمت 11-8 ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح در سال 2010 نیز سربازی اجباری لغو میشود)           8-صربستان (بسته به محل خدمت 9-6 ماه، از 2010 حذف خواهد شد.)             9-اوکراین (بسته به نوع خدمت 12-18ماه، در 2 یا 3 سال آینده ارتش كاملا حرفهای شده و سربازی اجباری ملغی میگردد           10- -آلمان (9ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح)                         11-یونان (بسته به محل خدمت 12 و 15 ماه و در آینده به 6ماه كاهش مییابد.) 12- ازبکستان (12ماه)           13-لیتوانیا (12ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح)           14-مکزیک (12ماه، سربازی انتخابی، نیروهای هوایی و دریایی كاملا حرفهای شده اند.)           15-مولداویا (12ماه)         16-مغولستان (12ماه)           17-ناروی (12ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح)             18-پاراگوا (بسته به محل خدمت 24-12ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.)         19-روسیه (ترکیب اجباری و داوطلبانه به کار گرفته شده است. از ابتدای سال 2008، 12ماه شد و از همین سال برای متاهلان دارای فرزند، معلمان و پزشكان روستایی حذف شد.) 20-سوییس (260 روز)               21-گوآتمالا (بسته به نوع و محل خدمت 24-12 ماه)         22-پولند (بسته به محل خدمت 12-9ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح، در سال 2010 سربازی اجباری لغو می شود.)

23-تایوان (اکنون 16 ماه است و در سال 2008، 12ماه می شود. امكان انتخاب برای مشمولان وجود دارد.)

24-تركیه (12 ماه برای امور نظامی و 15 ماه برای امور مدنی)            25-تونس (12ماه)             ۲۶-فنلاند (خدمت در امور نظامی مسلحانه 6ماه، نظامی غیر مسلحانه 11 ماه و غیر نظامی 13 ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح)

پ- اسامی کشورهایی که از سربازان صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح استفاده میشود:

1-الجزایر (18ماه: 6ماه آموزش و 12 ماه فعالیت مدنی، ضمنا به زودی شرط انجام خدمت سربازی از شرایط استخدام كارمندی در الجزایر حذف میشود.)                2-آنگولا (24ماه)        3-بلاروس (18ماه و برای فارغ التحصیلان دانشگاهی12ماه)         ) 4-قبرس                  5 -سنت لوسیا           ۶- سنت وینسنت و گراندین               ۷-اسپانیا

۸-سویدن (17-7 ماه، امكان انتخاب میان فعالیت نظامی یا غیر نظامی وجود دارد.)

ت- اسامی کشورهای که سربازی انتخابی(سرباز می تواند محل و نوع خدمت را انتخاب نماید) دارند:

1-بنین(از ترکیب سربازان داوطلبانه و اجباری استفاده می شود.)

2-جمهوری افریقای مرکزی(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.)

3-ایالات متحده امریکا           4-چاد             5-چین        6-اندونزیا(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری

.) 7-نیجر           8-گینه بیسائو             9-سنیگال(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری         .) 10- كیپ ورد       11-توگو(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.)            ۱۲-مالزیا

ث- اسامی کشورهایی که مدت سربازی را به 18 ماه کاهش دادهاند:

1-آذربایجان (برای فارغ التحصیلان دانشگاهی 12 ماه و سایرین 18ماه               ) 2-ویتنام                  3-اریتره (16ماه)       4-کامبوج (18ماه)           5-کلمبیا (18ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.)             6-گرجستان (18ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.)           7-لائوس (18ماه)     8-ماداگاسکار (18ماه)         9-ساحل عاج (18ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.)       ۱۰- قرقیزستان           ۱۱- لیبیا

ج-اسامی کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. )عمدتا این روش مقدمه ای است برای رسیدن به ارتش حرفه ای و حذف سربازی اجباری:

1- برمودا(بخش عمده ای از نیروهای ارتش، حرفه ای بوده و تنها بخش اندکی به صورت اجباری تامین می گردد.)

2-ونزوئلا        3-گابون       4 کوریای جنوبی          5-سنگاپور            6-کویت            7-مالی          8-فیلیپین       9-اوگاندا               10 بروندی            11-موریتانی(نیروی هوایی و دریایی کاملا حرفه ای شده اند و از سرباز اجباری تنها در نیروی زمینی استفاده می شود.) ۱۲       -اسراییل

چ- اسامی کشورهایی که سربازی اجباری بیش از 18ماه، غیر انتخابی و همراه با به کار گیری در امور عملیاتی و مسلحانه نظامی دارند:

1- ایران     2-آلبانیا         3-مصر       4-گینه       5-کوبا       6-قزاقستان     7-کوریای شمالی       8- بورکینافاسو 9-سوریه       10-ارمنستان       11-سومالیا       12-تاجیکستان       13- سودان     14- تایلند         15-ترکمنستان 16-زیمباوی       17-جمهوری دموکراتیک کنگو       18- موزامبیک     19- سائوتام و پرینسیپ        ۲۰- گینه استوایی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی