.

بی توجهی به نیروی هوایی افغانستان

بی توجهی به نیروی هوایی افغانستان

  طی 13 سال گذشته ناوگان عظیمی از هواپیماهای جنگنده نیرو های خارجی، چرخبالها، هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیماهای باری از نیروهای زمینی افغانستان در عملیات مقابل شبه نظامیان...

سه شنبه, 20 جوزا 1393

فرمانده جدید نظامی طالبان معرفی شد

  به نقل از روزنامه والستریت ژورنال طالبان فردی جدیدی به نام ابراهیم صدر را به عنوان مسئول نظامی خود تعیین کردند. به گفته این روزنامه، ابراهیم صدر که امسال...

شنبه, 27 ثور 1393